Alergia, nietolerancja czy nadwrażliwość? | MyFoodProfile

Znajdź laboratorium wykonujące testy myfoodprofile

Alergia, nietolerancja czy nadwrażliwość?

Coraz więcej osób bezskutecznie szuka pomocy u różnych specjalistów z powodu przewlekłych i uciążliwych dolegliwości. Często są to objawy żołądkowo-jelitowe, a także wahania wagi, nawracające migreny czy problemy skórne. Symptomy te mogą mieć wiele przyczyn, ale czy wiesz, że mogą również być związane z tym, co jesz? Poniżej wyjaśnimy Ci pojęcia alergii, nietolerancji i nadwrażliwości pokarmowej IgG-zależnej. Pamiętaj, że właściwa diagnoza to klucz do odzyskania zdrowia.

Czym są nadwrażliwości pokarmowe?

Termin „nadwrażliwości pokarmowe” dotyczy niepożądanej reakcji organizmu na spożywane pokarmy w dawce, która nie wywołuje objawów u zdrowej osoby. Mechanizm powstawania nadwrażliwości pokarmowych może mieć podłoże immunologiczne (alergiczne) – tu wyróżniamy reakcje zależne od przeciwciał klasy IgE lub od przeciwciał innej klasy, czyli IgE-niezależne – bądź nieimmunologiczne (niealergiczne), np. w przypadku defektów metabolicznych, takich jak nietolerancja laktozy czy fruktozy.

podział nadwrażliwości

Alergia czy nadwrażliwość pokarmowa IgG-zależna?

Czy wiesz, że alergia i nadwrażliwość pokarmowa IgG-zależna to nie to samo? W przypadku nadwrażliwości alergicznej spożycie alergenu prowadzi do wywołania kaskady procesów immunologicznych. Reakcje IgE-zależne, czyli klasyczne alergie, są reakcjami typu natychmiastowego, co oznacza, że dochodzi do nich krótko po kontakcie z alergenem. Z kolei nadwrażliwość pokarmowa IgG-zależna to nadmierna reakcja układu odpornościowego, która jest związana ze zwiększoną produkcją przeciwciał klasy IgG przeciwko produktom żywnościowym i może prowadzić do różnorodnych dolegliwości. Wytwarzanie przeciwciał IgG po kontakcie z alergenem jest stopniowe, dlatego objawy pojawiają się z opóźnieniem. Przez to dużo trudniejsze jest powiązanie spożycia danego pokarmu z symptomami.

Różnice między alergią a nadwrażliwością pokarmową IgG-zależną

porównanie nadwrażliwości

Czym są nietolerancje pokarmowe?

Termin „nietolerancje pokarmowe” odnosi się do reakcji, które nie powstają na skutek nieprawidłowej/nadmiernej reakcji układu odpornościowego, czyli mają charakter nieimmunologiczny. Mogą one  rozwijać się m.in. na drodze reakcji toksycznych czy na skutek zaburzeń metabolicznych. Klasycznym przykładem jest nietolerancja laktozy spowodowana defektem enzymatycznym, który polega na braku lub zmniejszeniu aktywności laktazy – enzymu, który hydrolizuje dwucukier laktozę. Niedobór tego enzymu może wynikać z defektu genetycznego (alaktazja lub hipolaktazja typu dorosłego) lub choroby układu pokarmowego, w czasie której dochodzi do zaniku kosmków jelitowych (wtórna nietolerancja laktozy).

Jakie są nieścisłości w nomenklaturze nadwrażliwości pokarmowych?

Zgodnie z rekomendacjami Europejskiej Akademii ds. Alergologii i Immunologii Klinicznej (ang. European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI) w sprawie nomenklatury nadwrażliwości pokarmowych termin „nietolerancja” nie powinien być stosowany do określania dolegliwości związanych z reakcjami immunologicznymi. Mimo to terminologia używana w literaturze naukowej i praktyce klinicznej często jest różnorodna, co prowadzi do niejasności i trudności w porównywaniu wyników badań. W wielu przypadkach termin „nietolerancja pokarmowa” jest używany w odniesieniu do różnych reakcji na pokarmy, włączając nadwrażliwości IgG-zależne, nietolerancje enzymatyczne i alergie pokarmowe. Mnogość pojęć sprawia, że wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na fachową pomoc zwiększa się także stopień dezinformacji.