Jak działa myfoodprofile? | MyFoodProfile

Znajdź laboratorium wykonujące testy myfoodprofile

Jak działa myfoodprofile?

Badanie myfoodprofile to test w kierunku nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych. Polega na detekcji we krwi pacjenta przeciwciał klasy IgG przeciwko produktom spożywczym, które mogą być źródłem uciążliwych dolegliwości. Do badania wymagana jest niewielka objętość próbki krwi – poniżej 80 µl, z której można wykonać oznaczenie nawet pod kątem ponad 200 produktów spożywczych.

Jaka jest zasada działania testu myfoodprofile?

Testy myfoodprofile są testami typu immunoblot. W tej metodzie zdefiniowane ekstrakty pokarmowe są naniesione na membranę testu. Ekstrakty pozyskiwane są wyłącznie z wysokiej jakości produktów spożywczych z własnych procesów produkcyjnych i podlegają szczegółowej weryfikacji. Jeśli w pobranej od pacjenta próbce krwi znajdują się specyficzne dla danego produktu przeciwciała klasy IgG, wiążą się one z antygenami zawartymi w ekstrakcie pokarmowym, przez co można je wykryć w ostatnim etapie procedury testowej.

 

zasada testu MFP