Przyczyny nadwrażliwości | MyFoodProfile

Znajdź laboratorium wykonujące testy myfoodprofile

Przyczyny nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych

Nadwrażliwości pokarmowe IgG-zależne (błędnie nazywane nietolerancjami pokarmowymi) najprawdopodobniej są wywoływane przez czynniki środowiskowe – złą dietę, przewlekły stres, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu czy przebywanie w zanieczyszczonym środowisku. Czynniki te prowadzą do powstania przewlekle toczącego się stanu zapalnego w jelitach. Ten z kolei jest przyczyną zwiększonej przepuszczalności ściany jelita cienkiego.

Na czym polega zespół nieszczelnego jelita?

Jeżeli proces zapalny w jelitach toczy się przez długi czas, zwiększa się ich przepuszczalność i powstaje tzw. zespół nieszczelnego jelita lub inaczej zespół cieknącego jelita (ang. leaky gut syndrome). W praktyce oznacza to, że połączenia między komórkami jelita, czyli enterocytami, rozluźniają się, a nawet ulegają rozerwaniu i znika bariera jelitowa. Konsekwencją wzrostu przepuszczalności jelit jest przenikanie zbyt dużych, nie do końca strawionych składników pokarmowych przez ścianę jelita. W odpowiedzi na obecność we krwi białek pokarmowych następuje aktywacja komórek układu immunologicznego. Zaczyna się produkcja przeciwciał klasy IgG, czyli białek, których zadaniem jest związanie cząsteczek, uznawanych przez organizm za szkodliwe (nazywa się je antygenami), i w dalszej kolejności unieszkodliwienie ich przez inne składniki układu odpornościowego. Układ przeciwciała związanego z antygenem nazywamy kompleksem immunologicznym. Jeśli organizm jest w równowadze (homeostazie), kompleksy immunologiczne krążące wraz z krwią zostają usunięte. Jednak gdy jest ich zbyt dużo, mogą odkładać się w narządach i powodować wielonarządowe objawy nadwrażliwości pokarmowych.

nieszczelne jelito